Miljö och Kvalitet

Kvalitetsarbete enligt ISO

Vi har infört ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Detta system skall säkerställa att våra tjänster uppfyller kundens krav och behov, men även våra egna interna kvalitetskrav. Kvalitetssystemet finns samlat i en handbok. Vi har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och kvalitetsarbete.

Kvalitetssystemet enligt ISO fokuseras på en ökande kundnöjdhet och en kontinuerlig minskning av antal fel/misstag/reklamationer. Men kvalitet för oss är mycket mer. Vi vill att företaget utvecklas, har en stadig tillväxt, är lönsamt och inte minst att våra medarbetare är motiverade och trivs med att arbeta hos oss.

Miljöarbete enligt ISO

Vårt miljöarbete skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer. Vi har infört ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO-standarden 14001:2004. Vi använder metoder och medel, som tar hänsyn till både yttre och inre miljö. Vi har fastställt miljöpolicy, övergripande och detaljerade miljömål samt gjort en miljöutredning för att identifiera vår totala miljöpåverkan.

Enligt vår miljöpolicy skall vi minska förorening, avfall och användning av naturresurser i vår lokalvård.